top of page

Svangtun kulturarkitekter - brosjyre for UngRom

UNGROM er et prosjekt som vil skape gode «rom» og møtesteder for unge i Randaberg.  Der ungdommen blir invitert til å delta i planlegging, utforming og evaluering av prosjektet. Gjennom oppgaver, kartlegging og ulike workshop.

Bloom bidro med å utforme materiell til ulike workshop i tillegg til å delta på selve arrangementet. En brosjyre/veileder ble utformet for å vise frem resultatet av innsamlet informasjon samt å fungere som en dokumentasjon for prosjektet.
 

Oppdrag

Utforming av brosjyre og materiell til workshop. Co-creation sammen med tekstforfatter og oppdragsgiver.

Samarbeidspartnere

Tekst brosjyre og workshop: The KIT v/ tekstforfatter Kjell Inge Torgersen.

KatrineSvangtun_UngRom2018_brosjyre_fors
UngRom_kart.png
KatrineSvangtun_UngRom2018_brosjyre_opps
KatrineSvangtun_UngRom2018_brosjyre_opps
KatrineSvangtun_UngRom2018_brosjyre_opps
bottom of page