Svangtun Kulturarkitekter

UngRom - Randaberg kommune

Svangtun Kulturarkitekter

Ungrom-prosjektet i regi av Randaberg kommune.

Veilederen viser hvordan man kan utvikle et godt nærmiljø, ungdom og voksne – sammen!

En ganske HØY trykksak som et resultat av prosesser og workshops med de ulike aktørene i Randaberg.

 

Materiell: Brosjyre, rådgivning og workshops

Samarbeidspartnere: tekstforfatter Kjell Inge Torgersen (tilfellettorgersen.no)