Svangtun Kulturarkitekter

UngRom - Randaberg kommune

 

Brosjyre, co-creation og workshop

Ungrom er et prosjektet i regi av Randaberg kommune. Brosjyren som utgjør
v
eilederen viser hvordan man kan utvikle et godt nærmiljø, ungdom
og voksne – sammen!
En ganske HØY trykksak som et resultatav prosesser
og workshops med de ulike aktørene i Randaberg.

Samarbeidspartnere: tekstforfatter Kjell Inge Torgersen (tilfellettorgersen.no)