Bee Wild

Logo og emballasjedesign

Bloom fikk oppdraget å utforme logo og etikett for den nystartede bedriften. Valg av form var avgjørende
slik at de enkelt kunne påføres glass og metallokk for hånd. Kunden hadde behov for å håndskrive
produksjondato og holdbarhet på ferdig trykket etikett. Da er det viktig å velge rett papir.

 

Gulfargen er naturlig som produktet, bien og naturen. Gult er rett og slett kult! Det grafiske utformingen
har en enkel bie i kombinasjon av en skrifttype som understreker bedriftsnavnet: Bee Wild -  vær fri & vill.
Nettsiden er utformet av bedriften selv. Les mer om dem her: beewild.se