Smed T. Kristiansen

Re-design av logo

Smed T. Kristiansen er en familiebedrift med lange tradisjoner. Bedriften ledes i dag av tredje generasjon fagfolk. Bloom har re-designet logoen slik at bedriften fremstår med et moderne uttrykk. En lokal oljeservice bedrift, med driftig folk som leverer mye bra til oljeindustrien.

 

Øvrige oppdrag: Skilt, foldere, annonser, kalendere, invitasjoner, presentasjoner

Samarbeidspartner: fotograf Anne Lise Norheim.