Smed T. Kristiansen

Redesign av logo

Smed T. Kristiansen er en familiebedrift med lange tradisjoner. Bedriften ledes i dag av tredje generasjon fagfolk. Bloom har redesignet logoen slik at bedriften fremstår med et moderne uttrykk. Smed T. Kristiansen er en dyktig  underleverandør til oljeindustrien.

 

Samarbeid med fotograf Anne Lise Norheim.

 

Materiell:
Re-design logo / Webside / Skilting / Foldere / Annonser / Presentasjoner