top of page

Svangtun kulturarkitekter - plakat for LOOK

Svangtun Kulturarkitekter - plakatdesign

Norges første støyveggsmykke er underveis på Vaulen i Stavanger. LOOK prosjektet er igangsatt og drevet av Svangtun kulturarkitekter i samarbeid med Craig Flannagan.

Prosjektet har som formål å hjelpe byens innbyggere å finne frem langs bussveien. Plakaten og QR-koden fungerer sammen men en snakkerobot. Koden scannes, man kommer inn til den geniale snakkeroboten og kan bidra med innspill til hvordan støyveggen skal se ut.  Foto: Craig Flannagan / Katrine Svangtun.

Oppdrag

Utforming av plakat, illustrasjon og QR-kode.

Samarbeidspartnere

Tekst plakat og utviklingsnakkerobot: The KITv/ Kjell Inge Torgersen.

SvangtunKulturarkiteker_LOOK_A0plakat_FE
LOOK_Craig.png
LOOK_Katrine.png
bottom of page