top of page

The Tall Ships Races - utendørs boards & plakat

Festivalen The Tall Ships Races legger vekt på skipskultur, kystkultur, maritim tradisjon og historie. Det hele skjer over fire dager, med over 70 seilskuter til kai i Stavanger. Skutefesten har også et stort kulturprogram.

Bloom bidro med å utforme materiell for The Tall Ships Races Stavanger 2018. I godt samarbeid med prosjektledelsen for festivalen. Et fantastisk kjekt oppdrag over tid!
 

Oppdrag
Utforming av annonser, digitalt og på trykk. Festivalprogram, manual for kaptein, mannskap
og frivillige, bussreklame, utendørs boards, plakater og ulike løsninger for digtale platformer.
 

TallShipsRaces2018_annonse_Helside_Mai_w
TallshipsRaces208_MusikkfestStavanger_an
TallShipsRaces2018_annonse_skyskraper180
bottom of page