top of page

Fylkesmannen i RogalandBarnehagelærerstudiet

Fylkesmannen i Rogaland (nå Statsforvalteren) hadde behov for å synliggjøre det 3-årig studiet til barnehagelærer. Bilder og tekst var allerede på plass og Bloom fikk oppdraget med å sette det hele sammen til et knippe informasjonsmateriell til bruk
på messer etc.

 

Et samarbeid som besto av Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskulen på Vestlandet), Glød og UiS.

Oppdrag
Bokmerker, folder,
plakat og rollup.

bottom of page