Bekkefaret menighet

Brosjyre

Bekkefaret menighet har et mangfoldig tilbud for barn og unge. Bloom fikk oppdraget med å finne
den rette kommunikasjonsløsningen for menigheten mot bydelen. Der menigheten fikk formidle det
viktige budskapet: vi vil være der helt fra starten, helt fra dåpen. Å være en kirke, i hverdager
som festdager, i glede og i sorg. Gjennom småbarnsår, 1. klasse, ungdomstiden og inn i voksenlivet.
Løsningen ble å samle det hele i en trykksak til bydelens innbyggere og noen flere.

 

Samarbeidspartnere: tekstforfatter Kjell Inge Torgersen og fotograf Minna Suojoki.